Strange one

2 teksty – auto­rem jest Stran­ge one.

wiesz

I zgasło słońce
Nie za szczy­tami gór
Ni ho­ryzon­tem morza
Lecz kon­tu­rami drzew
Łana­mi zbóż i łąk

A ja szy­buje tu
Na skrzydłach wyobraźni
Niesiony prądem marzeń
Otu­lony ciepłem nadziei
Trwam w wie­rze przy Bogu

Widzę ulot­ność dnia
I ma­gię świateł no­cy
Szu­kam ra­dości w nas
I piękna w samotności
Ro­zumiem czas 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 lipca 2019, 00:31

Ciebie usłyszałem

Odeszłaś, a może wciąż odchodzisz
Ut­kałaś z tkli­wych słów, woal praw­dy
Odeszłaś, a może wciąż powracasz
I boisz się spoj­rzeć miłości w oczy


Nie wie­działem gdzie jes­teś, kil­ka chwil
Czas zaczął szyb­ciej kroczyć, biegł
Uli­cami snów, przeczni­cami py­tań.
A ja wróciłem tu gdzie pier­wszy raz...

usłyszałem Ciebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2019, 20:20
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 21:20Strange one sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

13 lipca 2019, 22:21Strange one sko­men­to­wał tek­st * * * wszys­tko się [...]

13 lipca 2019, 11:19Strange one sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]

13 lipca 2019, 00:12Strange one sko­men­to­wał tek­st księżyc nie w pełni wiel­ki [...]

12 lipca 2019, 23:49Strange one sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]

12 lipca 2019, 23:46Strange one sko­men­to­wał tek­st inne miłości

12 lipca 2019, 23:18Strange one sko­men­to­wał tek­st księżyc nie w pełni wiel­ki [...]

10 lipca 2019, 21:36Strange one sko­men­to­wał tek­st Dążąc do suk­ce­su, ucieka­my [...]

10 lipca 2019, 21:30Strange one sko­men­to­wał tek­st .... Dwa war­koczy­ki Wygląd dziew­czyn­ki Fi­gura całkiem [...]